Jdi na obsah Jdi na menu
 


UČÍME SE ... NOVÉ!!!

 

 Píšeme - nyní již perem. Děti si však mohou vybrat, zda chtějí psát perem nebo tužkou. Píšeme stále denně. 

Ve čtení pokračujeme s projektem Živočichové - tento týden ještě savci. Dětem jsem zadala první referát - mají na něj připravený list. Prosím, abyste jim s ním pomohli. Učíme se poznat a zpracovat odborný text - samozřejmě přiměřeně věku. Doma si děti čtou vlastní knížky - přečtenou knížku je třeba zapsat a donést do školy. Plníme si knížkami knihovnu :-)

V matematice sčítáme a odčítáme do 20, tzv. bez přechodu základu 10. Děti mohou, ale nemusejí, používat rozklad. Ideálně si najdou samy svůj funkční postup počítání. Také čteme a řešíme slovní úlohy a učíme se pracovat ve dvojicích nebo skupinách. Automatizujeme stále spoje v oboru do 10 - zejména k výsledku 10 /viz domácí kartičky/.

V geometrii jsme začali "rýsovat" podle pravítka a známe rovnou, lomenou a křivou čáru. Hrajeme si s osovou souměrností.

Téma v Prvouce je "Péče o zvířata". 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosím, abyste doma stále procvičovali příklady na papírcích - zpaměti, ústně. Chápu, že to nevyjde každý den, ale každý druhý byste zvládnout měli. Můžete počítat i vy a děti vás kontrolovat. Udělejte si z toho hru ;-)

Denně čtěte - člení někdy zadávám ze školy, ale pokud ne, čtěte vlastní knížku. Již asi 6 dětí si doneslo první zápis - mají na to připravené listy. Také jsem dnes dětem založila společnou "knihovnu" na přečtené knížky - uvidíte na třídní schůzce.

Máme první projekt - ŽIVOČICHOVÉ -  a založili jsme si na něj sešit.

V Prvouce stále hovoříme o jarních rostlinách a o přírodě vůbec. Propojujeme s projektem ŽIVOČICHOVÉ. 

Stále denně píšeme. Pokud mají děti psací úkol, sedněte si prosím s nimi a dohlížejte. Vcelku nám jde psaní velmi dobře, ale několik dětí má potíže a všichni potřebují dohled. Děkuji! :-)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve čtení se snažíme číst krátká slova již bez hlasitého hláskování! Delší a těžší slova naopak hláskujte. Děti dostaly první list k zápisu přečtené knihy. Až knížku /jakoukoliv/ přečtou, pomozte jim ji zapsat. List si pak donesou do školy, do svých desek Čtení. Listy na další knihy si mohou opět vzít ve škole.

Denně nyní píšeme. Zatím ještě tužkou - je třeba, aby měly děti perfektně ořezanou tužku č.2. V Písance NEGUMUJEME!!! Opravíme vedle, nově napsaným písmenem nebo slovem, případně dole na stránce na volný řádek - děti to vědí. Již velmi brzy přejdeme na psaní perem - děti ho dostanou a zatím jim to neříkejte :-)

V Matematice sčítáme v oboru 11 - 20 /typ příkladu 11 + 3 = .../. Automatizujeme spoje v oboru do 10 /viz domácí papírky s příklady na + i -

V Prvouce se nyní věnujeme jaru - hlavně jarním rostlinám. Stále průběžně ukazujeme hodiny a dny v týdnu. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naučili jsme se s dětmi již všechna velká tiskací písmena – pouze informačně si ukážeme ještě W,X,Q a čekají nás nyní 3 důležité kroky.

  • naučit se správně číst DĚ, TĚ, NĚ
  • naučit se správně číst DI, TI, NI
  • přejít na čtení malých tiskacích písmen

Všechny tyto fáze zvládneme během měsíce ledna.

 

  1. V tuto chvíli /pokud jste již nezačali/ ať čtou děti z Čítanky s velkými písmeny, kterou dostaly. Děti, které čtou plynule, ať čtou plynule. Děti, které začnou intuitivně slabikovat NECHTE již slabikovat – ale nesmějí si říkat nejdříve potichu hlásky a pak slabiky. Děti, které stále hláskují NECHTE HLÁSKOVAT, ale také hlasitě jako dosud!!! Na přechod k plynulému čtení je stále dost času. Všechny děti ať používají záložku nebo prst, kterým si ukazují. Jinak se v textu ztrácí. S dětmi, které čtou obtížně, čtěte nahlas současně vy, rodiče. Pokud dítě odhaduje slova, je to normální. Nehubujte ho, ale důsledně jej opravujte – vrať se, přečti to prosím ještě jednou, pozor, jaká jsou tam písmenka… Včetně správné koncovky!!!

 

  1. Budou nosit tištěné listy se slovy obsahujícími DĚ, TĚ, NĚ a DI, TI, NI. Prosím číst důsledně denně, opakovaně a správně. Metodika hláskování je v tomto případě:

DĚKUJI … ď – e – k – u – j – i … děkuji                       TICHO … ť – i – ch – o … ticho

  1. Až zvládneme dě, tě, ně a di, ti, ni můžete dětem již dávat ke čtení knihy s běžným písmem /velká a malá písmena/. Mohou si v nich zkoušet číst. Bude je to bavit, občas se na některé písmeno zeptají… bez ohledu na školní práci jim to můžete říkat, číst s nimi apod. Pokud zatím nechtějí, nenuťte je. Malá písmena si projdeme ve škole a knížky zařadíte potom. V takovém případě stále používejte výše zmíněnou čítanku. Hlavně čtěte J

 

Moje tipy na dva autory  v tomto období: ARNOLD LOBEL a PETR HORÁČEK. Pochopitelně i cokoliv, co vyberete sami. Doporučuji opravdu velká  písmena, hodně ilustrací, aby děti knížku rychle dokázaly přečíst celou. Můžete se také ve čtení střídat. Jednu stránku přečte dítě, druhou vy ;-) Při čtení se dětí ptejte, zda rozumí všem slovům? Vysvětlete jim… pokud jsou tam přirovnání atd. Také se jich zeptejte, o čem jste to dnes vlastně četli… Tato fáze je pro budoucí čtenářství velmi důležitá!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

17. 9. - 21. 9.

hláska / písmeno U ... ZAČÍNÁME ČÍST A PSÁT str. 16 - 17

začínáme psát číslice

porovnáváme v oboru 1 - 5

orientace v ploše /vlevo, vpravo, nahoře, dole, první, druhý....poslední, hned před, hned za.../

hra ROBOT úroveň 1

 

10. 9. - 14. 9.

tvoření vět podle obrázků; grafický zápis věty  ... ZAČÍNÁME ČÍST A PSÁT str. 8 - 11

hláska / písmeno O ... ZAČÍNÁME ČÍST A PSÁT str. 14 - 15

počet a číslice 4 a 5 - počet, vytváření souborů, porovnávání ... MATEMATIKA str. 3 - 6

ŠKOLA - Co se děje ve škole; Kdo pracuje ve škole;  ... PRVOUKA str. 6 - 8; projekt STROM /dub/

 

hry s obrázky, hra ROBOT - rozvoj fonematického sluchu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. 9. - 7. 9. 2018

učíme se být školákem; pravidla chování a bezpečnosti ve škole

seznamujeme se 

hrajeme si s písmenky - rozvoj fonematického sluchu

začínáme počítat - počet 1-3; vytváření souborů, porovnávání

orientujeme se na řádku a ve sloupečku

poznáváme obec Bystré

píšeme a čteme první věty pomocí grafického zápisu:

A _ mail.                          tzn: Andrea dostala dopis. nebo Aleš nese dopis. nebo Anna čte dopis.